Omgeving

Pesse is vooral bekend om de boot van Pesse. Deze werd in 1955 gevonden (de kleineboomstamkano). Pesse is een van de 10 esdorpen van de gemeente Hoogeveen. geschiedenis Pesse

Pesse ligt ten zuidoosten van het natuurpark Dwingelderveld. In 1991 is het Dwingelderveld ingesteld als Nationaal Park. Het gebied is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van het land. Dat was een van de belangrijkste redenen om het gebied aan te wijzen als Nationaal Park.

 

 

 

 

 

 

 

In het gebied komen veel bedreigde planten- en diersoorten voor. De beheerders, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, proberen de omstandigheden voor deze soorten te verbeteren. Beheersmaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: plaggen, branden, begrazen, en het regelen van het waterpeil.